Ne në Stacion(e)


Ne…ne…jemi të rëndomtë, jemi bar i Gjithësisë dhe krenohemi me këtë rëndomtësinë tonë, aq të   kudondodhur, dhe pandehim se në … More