Irreversible


Shkruan: Kastriot Shabiu Kritikë rreth filmit Irreversible Irreversible, një verzion “demonizues” i filmit Memento, për nga teknika e xhirimit dhe e shtjellimit … More

Militantja


Shkruan: Tana Shkodra Kritikë rreth filmit Suffragette Janë gratë punëtore që dalin nga përditshmëria e tyre ku ishin të zhytura dhe … More